zaciskarki gwintownice zamrażarki

Polecane

Nasi partnerzy

Polityka Prywatności - HAAD

Polityka prywatności

 

W niniejszej Polityce Prywatności przedstawiamy stosowane przez HAAD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Geodetów 2 praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podmiotów wykorzystujących formularz zgłoszeniowy.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

 

Kontakt

W razie pytań dotyczących oferowanych produktów prosimy kierować wszelkie zapytania na adres poczty elektronicznej haad@haad.pl, biuro@haad.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest HAAD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Geodetów 2 .

 

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników formularza zgłoszeniowego („Formularz”).

 

Informacje przekazywane przez użytkownika

 1. i) adres poczty email;
 2. ii) imię, nazwisko, adres;
 3. iii) urzędowe numery identyfikacyjne m.in. w celach związanych z przepisami podatkowymi.

 

Dane gromadzone w sposób ALTERNATYWNY automatyczny (PUNKT)

 1. i) i reklama internetowa”);
 2. ii) informacje na temat przeglądarki;
 3. iii) identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres ip, imei, imsi;
 4. iv) identyfikatory wyświetlania reklam jak np ‘cookie’ (patrz więcej poniżej w punkcie „Pliki cookie urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;

 

Dane gromadzimy i przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w Polsce.

 

Ujawnianie danych

HAAD Sp. z o.o. nie udostępnia uzyskanych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika Formularza są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

 

Okres przetwarzania danych

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw oraz ustalony przez przepisy prawa podatkowego.

 

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Użytkownicy uprawnieni są do:

 1. i) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 2. ii) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 3. iii) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 4. iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 5. v) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 6. vi) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważacie Państwo, że Wasze dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możecie wnieść skargę do stosownego organu nadzorczego.

 

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy technologiczne, które zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

 

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z Formularza. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.